Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Venskabsklasser

På Asaa Skole tror vi på, at børn der trives lærer bedre. Som led i vores arbejde med børnenes trivsel, arbejder vi løbende med
at styrke fællesskabet.

Louise Klinge har forsket i relationers betydning og har et par pointer vi knytter an på:
“Den professionelles relation til børn har en afgørende betydning for børnenes relationer til hinanden”
“Når eleverne oplever, at der drages omsorg for dem, næres deres evne til at drage omsorg for sig selv og andre”

Asaa Skole er en lille skole, hvor alle kender alle, og alle børn er alles! Det betyder, at vi arbejder på at skabe gode og positive relationer, der styrker fællesskabet. En af vores indsatser til at styrke fællesskabet og relationerne, er etablering af venskabsklasser.

 

Vores venskabsklasser har nedenstående målsætning:

 • At skabe samhørighed og fællesskab, der styrker elevernes trivsel og læring.

 

For de yngste: 

 • At skabe tryghed til at indgå i sociale aktiviteter, og udvikle social ansvarsfølelse.

 

For de ældste:

 • At styrke selvværd gennem ansvaret som rollemodel for for yngre børn.

 

Aktiviteter i venskabsklasserne
I løbet af skoleåret vil der være fællesskabende aktiviteter mellem venskabsklasserne. Her kan bl.a. nævnes:

 • Venskabsven i venskabsklassen, som lærerne/pædagogerne har sat sammen fra skoleårets start.
 • Fri for mobberi aktiviteter
 • De ældste skriver julehistorier, og læser for de yngste.
 • Bibliotekstime sammen - læsemakkere
 • Matematiklege
 • Tværsuger
 • Ture ud af huset (Skoven/stranden…)
 • Dragefremstilling og drageflyvning
 • I skolekøkkenet
 • IT hjælpere
 • Naturens dag/uge

 

Venskabsklassernes sammensætning
• 0. årgang - 4. årgang
• 1.+2. årgang - 5. årgang
• 3. årgang - 6. årgang


Når de nye 0. kl. besøger skolen i foråret knyttes deres kommende venskabsklasser på. De har ansvar for at vise de nye børn rundt på skolen.