Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Grundsyn og værdigrundlag

Grundsyn og værdigrundlag

 

Distrikt Dronninglunds grundsyn:

    - Alle børn gør det bedste de kan!

Målet med børne og læringssynet er at bevare og styrke børnenes selvværd og skabe optimale betingelser for børnenes udvikling og læring. Helt grundlæggende så gør alle børnene det så godt de kan og har lyst til at lære.

  • Vores elever kommer fra forskellige vilkår, der hver især medfører, at børnene har forskellige kompetencer, strategier og handlemuligheder med i skole.

  • Alle børn er forskellige og skal anerkendes for deres væren i livet og vi skal skabe et udgangspunkt og retning for det enkelte barn i et fællesskab af nuancer.

  • Vi forholder os til egen praksis og hjælper børnene med at få andre handlemuligheder og strategier.

Børne- og læringssynet skal derfor ses som et grundlag for de fokusområder vi har og den praksis og grundlæggende holdning vi har til god læring og udvikling.

 

Asaa Skoles værdigrundlag – trivsel, helhed og fremtid

På Asaa skole ønsker vi, i tæt samarbejde med forældre, at skabe og udvikle en skole og SFO hvor undervisning, læring, samvær og oplevelse bygger på gensidig tillid og fælles forståelse.

Vi ønsker, at børnene skal føle sig trygge hele dagen, og opleve helhed og sammenhæng i dagligdagen. Børnene skal føle sig respekterede og have medindflydelse på deres dagligdag, og der skal udvises tolerance og respekt overfor både kammerater, personale, bygninger og materiel.

Vi ønsker en dagligdag, der stiller krav, er motiverende og rummer udfordringer, der svarer til den enkeltes behov og forudsætninger. Et bredt og alsidigt tilbud skal give børnene lyst til at lære og sikre, at de udover at tilegne sig kundskaber, udvikler selvværd, kreativitet og selvstændighed, så de bliver forberedt på at tage et medansvar i samfundet.

Vi ønsker, at barnet og dets mål sættes i centrum i et nært samarbejde mellem skole/SFO og hjem. Vi ønsker, at forældrene er velorienterede, har tillid og er aktive i samarbejdet om børnenes dagligdag, og at dette samarbejde bygger på gensidigt ansvar, åbenhed, tolerance og loyalitet.

Vi ønsker en skole/SFO, hvor samarbejdet og kommunikationen mellem de enkelte personalegrupper, ledelsen og skolebestyrelsen prioriteres højt, og hvor der også er plads til humor. Vi ønsker en skole/SFO, der bygger på tillid, et højt informations­niveau, medindflydelse, medansvar og ikke mindst åbenhed og respekt for hinandens forskellighed.