MENU
Aula_close Layer 1

Grundsyn og værdigrundlag

Grundsyn og værdigrundlag

 

Distrikt Dronninglunds grundsyn:

    - Alle børn gør det bedste de kan!

Målet med børne og læringssynet er at bevare og styrke børnenes selvværd og skabe optimale betingelser for børnenes udvikling og læring. Helt grundlæggende så gør alle børnene det så godt de kan og har lyst til at lære.

  • Vores elever kommer fra forskellige vilkår, der hver især medfører, at børnene har forskellige kompetencer, strategier og handlemuligheder med i skole.

  • Alle børn er forskellige og skal anerkendes for deres væren i livet og vi skal skabe et udgangspunkt og retning for det enkelte barn i et fællesskab af nuancer.

  • Vi forholder os til egen praksis og hjælper børnene med at få andre handlemuligheder og strategier.

Børne- og læringssynet skal derfor ses som et grundlag for de fokusområder vi har og den praksis og grundlæggende holdning vi har til god læring og udvikling.