Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om skolen

Velkommen til Asaa skoles hjemmeside
Asaa skole er en del af Dronninglund skoledistrikt. Vi er en mindre skole, der er beliggende i den østligste del af Brønderslev kommune. Lige ved Kattegatkysten mellem Hals og Sæby finder du os, kun en halv times kørsel fra Aalborg og en halv times kørsel fra Frederikshavn.
Beliggenheden tæt ved havet, skov og et lille aktivt lokalsamfund, gør at vi har mange muligheder for lærerige og spændende oplevelser i nærmiljøet.
Asaa Skole blev bygget i 1934. I 1968 blev mellemfløjen og festsalen bygget til, og i 1981 blev den nyeste fløj bygget. I dag er skolen indrettet med moderne møbler, der skaber fleksible læringsmiljøer. Her er gode rammer for forskellige læringsaktiviteter, der tager afsæt i hver enkelt elevs læring og trivsel, og øger muligheden for differentieret læring.

Her på skolen har vi ca. 60 elever, der er fordelt på ét spor i 0.-6. klasse. Som en del af vores pædagogiske og didaktiske ståsted, har vi fra dette skoleår etableret en aldersintegreret klasse. Det betyder, at vores 0.-2. klasse samlæses i en del fag, hvor der er et team af lærere og pædagoger, der planlægger og gennemfører læringsaktiviteterne på tværs af klasseskellene.

Alle elever fra 4. til 6. årgang har fået en PC udlånt af skolen, og der er adgang til Gyldendals portaler i alle fag. For alle klasser på skolen gælder det, at læringsplatformen Min Uddannelse er i brug. Her laver lærerne og pædagogerne kan her lave spændende undervisningsforløb, som eleverne nemt kan tilgå. 

Vi arbejder ud fra de tre værdiord trivsel, helhed og fremtid. Vores opgave er til stadighed at arbejde med skoleudvikling, således at alle børn på skolen bliver gjort livsduelige, og parate til indtage deres plads samfundet. De skal kunne begå sig i en verden, der er i stadig forandring, og kunne imødekomme både egne og andres forventninger, krav m.m. I samarbejde mellem Dronninglund skole og Asaa skole, skaber vi en god overgang for begge skolers elever, når de i 7. klasse skal samles og gå i overbygningen sammen i Dronninglund.
SFO´en i Asaa hedder ”Rusen”. Rusen og skolen har et tæt samarbejde med børnehaven i byen, hvor der arbejdes med at styrke overgangen fra børnehave til skole. Der er udarbejdet en overgangskanon, hvor der er fokus på det pædagogiske indhold, for at skabe tryghed og genkendelighed for børnene. Sammen med denne kanon, er der udarbejdet et fælles årshjul for samarbejdet mellem skole, SFO og børnehaven.
Vi er en ældre skole med gode gamle traditioner, som vi holder godt fast i. F.eks. den månedlige morgensamling, skolefest med skolekomedie opført af 6. årgang og andre aktiviteter. Derudover tænker vi også i nye traditioner, og har ændret den traditionelle juleklippedag til et julemarked. 
Du er velkommen til at kigge forbi, og opleve den trygge og nære stemning, der præger vores skole.