Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Velkommen i Rusen

Rusen er SFO´en på Asaa skole, som er en del af Distrikt Dronninglund.  Vi er et fritidstilbud, hvor vi er optaget af at skabe nogle rammer for børnene, hvor de både bliver mødt på deres egne initiativer og samtidig oplever at blive præsenteret for både aktiviteter og mennesker, som de ikke nødvendigvis møder andre steder. Det er vigtigt for os at værne om børnenes glæde og ret til fritid, samtidig med at de også skal udvikle sig og lære, når de er hos os.

Vi er et tilbud hvor vi skaber deltagelsesmuligheder for alle og en institution, hvor tryghed, trivsel og leg er i højsædet. Vi hylder mangfoldighed og ønsker at skabe et miljø, hvor børnene oplever sig hørt og forstået og samtidig bliver tryg ved også selv at høre og forstå andre.

Tryghed – en forudsætning for læring og udvikling

Trygheden er en stor del af vores bevidsthed, da det er fundamentet for at kunne lære nyt og udvikle sig som barn. Samtidig et det også noget, vi har nemt ved at skabe for de børn, der kommer fra børnehaven, da vi deler hus med Asaa Børnehave.

De kommende skolebørn har for længst fået øje på SFO´en, mens de stadig er i børnehave og kender omgivelserne og de voksne rigtig godt, når de starter. Derfor har vi en stor fordel i Rusen, fordi trygheden ikke skal bygges op på samme måde, som hvis både voksne, børn og omgivelser var nye. Tværtimod oplever vi børn, der har glædet sig til det blev deres tur til at gå i SFO og det giver os mulighed for at skabe nogle udfordrende rammer for dem meget hurtigt.

Barnets stemme

I Rusen er vi optaget af barnets stemme og ser os selv som et tilbud, hvor børnenes ønsker om aktiviteter eller samvær med voksne høres og føres ud i livet. Der er ikke langt fra tanke til handling, så børnene oplever at deres forslag bliver taget alvorligt, hvilket giver dem oplevelsen af at have værdi. Både for at være den, der kommer med input, men også for fællesskabet, fordi flere får gavn af ideen.

Selvom børnene er medbestemmende i forhold til leg og aktivitet, er der stadig voksenstyrede aktiviteter, som skaber læring og udvikling hos børnene med udgangspunkt i noget, som der rent pædagogisk kan være brug for. Vi er opmærksomme på de forskellige behov, der er og har voksne som kan skabe aktiviteter i forhold til både stillesiddende og bevægelsesaktiviteter.

Omgivelser og aktivitets former

Rusen ligger rent fysisk placeret ca. 200 m fra skolen, hvilket betyder at børn, der lige er startet i SFO, bliver fulgt af en voksen frem og tilbage fra skole. Som regel er det ikke nødvendigt mere fra efterårsferien, men vi ser altid tiden an og vurderer, om der er nogen, der har brug for længere tid til at kunne klare sig.

Vi har mulighed for både at bruge vores eget puderum, hallen og boldbanen samt området bag sportspladsen, hvor der bygges huler, når der er brug for fysisk udfoldelse. Samtidig indbyder vores legeplads også til fysisk aktivitet i form af cykler, sandkasser og klatrestativer. Til de mere stillesiddende aktiviteter har vi forskellige bræt – og kortspil, legetøj, PlayStation (man kan spille i max. 20 min.) og et krearum med mulighed for at udfolde sig i en aktivitet, som kræver ro, tid og fordybelse.

Vi følger årets traditioner som f.eks. påske, høst, halloween og jul. I forbindelse med højtider m.m. bliver der igangsat aktiviteter, som både støtter op om børnenes læring og trivsel bare med udgangspunkt i den pågældende tradition.

Praktiske informationer

Rusen er åben fra kl. 06.30 til kl. 17 mandag-fredag. Er der brug for pasning mellem kl. 06.00 og kl. 06.30 kan der søges dispensation hos SFO-lederen. Vi serverer morgenmad for dem, der har brug for det indtil ca. 7.30 og går mod skolen kl. 08.00. Om eftermiddagen kan børnene få deres medbragte eftermiddagsmad, når de er sultne til det.

Det er altid en god ide for børnene at have tøj med, der egner sig til årstiden og lidt skiftetøj til at hænge på rummet. Det giver en bedre dag, hvis barnet er klædt på til det, der skal foregå i stedet for eksempelvis at komme til at fryse, hvis man skal gå rundt i noget vådt tøj.

Ligesom i børnehaven bruger vi Aulas komme/gå system og bruger i det hele taget Aula som den primære kommunikations platform udover den daglige kontakt, når børnene bringes og hentes.

Da vi er en del af Distrikt Dronninglund, vil vi I ferierne have sampasning med SFO´en i Dronninglund. Da der går en del flere børn i SFO i Dronninglund, vil vi oftest flytte pasningen dertil i ferierne. Men der vil også være nogle gange, vi er i Rusen og det skal der selvfølgelig nok blive givet besked om i god tid. Når vi er i Dronninglund, vil der altid følge kendt personale med fra Rusen. Vi er opmærksomme på børnenes tryghed i disse situationer og har samtidig erfaring med, at børnene synes det er fantastisk med nye omgivelser, nyt legetøj, nye cykler og andre muligheder for fysisk aktivitet både inde og ude.

Indmeldelse

Ønsker man indmeldelse i SFO foregår det via kommunens hjemmeside. Har man spørgsmål eller ønsker kontakt udover er man altid velkommen til det.

Kontaktoplysninger

Skolefritidsordningen Rusen

Rusen 5

9340 Asaa

Tlf. 51 36 41 35