Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Dit barns udvikling og trivsel

Trivselspolitik for Distrikt Dronninglund

Indledning

Distriktets arbejde med trivsel tager sit udgangspunkt i vores fælles grundsyn og det kommunale børnesyn og vores respektive værdigrundlag. Grundsynet ’Alle børn gør det bedste de kan’ er sammen med et fokus på, at det er de voksne omkring børnene, der bærer ansvaret, vigtige grundsten for os at stå på. Et barn kan aldrig være problemet, men det kan være en del af en problemstilling. Vi har en anerkendende tilgang og en forståelse af, at sammenhænge, helheder og mønstre i relationer er styrende for den måde, situationer sker og opleves på.

I Folkeskoleloven §1 står der at ” Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder…” og videre at ” Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.” Børns trivsel og læring er et fælles ansvar og skal bygge på tillid og respekt for hinanden. Det betyder, at det er vigtigt:

 • at se på, hvordan vi fungerer sammen.
 • at forstå det, der sker i en større sammenhæng.
 • at vide at der er flere oplevelser og virkeligheder af en sag

Det er derfor grundlaget for al vores arbejde med trivsel at se på mulighed for forandring af situationer i deres kontekst, og at alle har et fælles ansvar for, at alle har det godt, når de er i skole. Det gælder om at fremme respekten for forskelligheder, anerkendelse af hinandens oplevelser og et fælles ansvar. Noget af det vi – forældre og skole – i fællesskab skal gøre er at lære eleverne, at de skal behandle andre, som de selv ønsker at blive behandlet.

Distriktets forebyggende arbejde med trivsel.

Vi arbejder systematisk på at opdage mistrivsel, og vi tager altid henvendelser om mistrivsel alvorligt.

Vi vurderer og handler med konstruktivt fokus på fællesskabet og barnet i hver enkelt situation med henblik på at håndtere konflikter og mistrivsel.

Vi arbejder med trivsel for at forebygge mistrivsel. Nogle af de redskaber vi bruger er:

 • Sociale arrangementer
 • Gode fællesoplevelser
 • Trivselsdag
 • Samtaler om sociale medier
 • Der arbejdes med trivsel på klassemøder minimum fire gange om året
 • Teamene drøfter med vejleder klassernes trivselsmålinger og har yderligere mulighed for at benytte klassetrivsel.dk til at foretage yderligere undersøgelser af elevernes trivsel.
 • Sætter fokus på trivsel på forældremøder
 • Der aftales samværsregler i de enkelte afdelinger og klasser.

 

Hvis der sker noget og eleverne kommer i konflikt, er det vigtigt, at skolens handlinger og indsatser er den mindst mulige indgribende i barnet hverdag, og at man standser konflikten med mindst mulig indgriben. Vurderes konflikten voldsom, kan der hentes hjælp fra andre voksne.

Gode råd til forældrene

Forældre, som viser engagement og er gode rollemodeller, er helt afgørende. Det er vores opfattelse, at hvis alle skal trives i skolen, er det nødvendigt, at alle parter arbejder på, at få det til at lykkes. Derfor er forældrenes rolle ualmindelig vigtig. Vi har brug for forældrene og vil opfordre til, at de følger nedenstående gode råd:

 • Tal med dit barn om skolen og spørg, hvordan det har det lige nu. Spørg til kammeraternes trivsel i klassen. Lyt.
 • Kontakt andre forældre og bidrag konstruktivt med at løse en eventuel konflikt.
 • Snak positivt om de andre forældre, børn, lærere og pædagoger.
 • Vis interesse for skolen og klassen.
 • Fortæl den gode historie om klassen. Fokusér på klassens styrker og italesæt dem.
 • Reagér hvis du fornemmer mistrivsel – kontakt klasselæreren eller klassepædagogen.
 • Vær opmærksom på dit barns brug af sociale medier.
 • Vær åben når der opstår konflikt. Lyt og imødekom dit barn. Men husk at der er flere oplevelser af en konflikt.
 • Hjælp med til at nedtrappe konflikten.
 • Fokusér på løsninger frem for skyld.
 • Bevar roen – tag ansvaret fra barnet.
 • Sørg for, at kommunikationen er mundtlig, så konflikten ikke udvikler sig. Man kan nemt misforstå og optrappe på skrift. 
 • Brug forældrerådet og sammen med dem aftale rammer for det gode forældresamarbejde, også når det er svært.